25.09.2020 biuro nieczynne

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu uprzejmie informuje, że 60 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. na terenie Stadniny Koni Kozienice, Sp. z o.o. w Kozienicach, ul. Wiślana 12.

Program Wystawy:
- godz. 8:00 Przegląd ogierów na twardym podłożu i weryfikacja pomiarów biometrycznych
- godz. 10:00 Komisyjna ocena ogierów i kwalifikacja do wpisu do ksiąg hodowlanych
- godz. 15:00 Ogłoszenie wyników oceny, nagradzanie oraz prezentacja wyróżnionych ogierów

OGŁOSZENIE!

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu po dokonaniu wywiadu środowiskowego w sprawie przyjmowania koni na pensjonaty bez stajenne proponuje nawiązanie kontaktu z przedstawicielami wspólnot pastwiskowych wykorzystujących do wypasania tereny nadrzeczne (np. rzeka Pilica). W celu uzyskania szczegółowych informacji i ewentualnego uzgodnienia warunków podajemy namiary kontaktowe :

1. Janusz Myśliborski - tel. 723-461-670

2. Włodzimierz Paulewicz - tel. 601-945-389

3. Tomasz Kwapis - tel. 505-365-907

4. Adam Rzepka - tel. 607-612-397

5. Dariusz Danielewicz - tel. 513-188-493

KOMUNIKAT!!!

IDENTYFIKACJA ŹREBIĄT W SYTUACJI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem (CoVid-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, prosi hodowców i właścicieli źrebiąt o terminowe (do 90-tego dnia od urodzenia), elektroniczne lub pisemne zgłaszanie źrebiąt do identyfikacji (wypełniony i podpisany druk zgłoszenia) oraz właściwe przygotowywanie źrebiąt do identyfikacji. Źrebięta będą identyfikowane po wyprowadzeniu ze stajni i odpowiednim zabezpieczeniu (unieruchomieniu) przez właściciela/opiekuna

Zidentyfikowanie źrebiąt po ustawowym terminie 12 mies. lub poza miejscem urodzenia będzie skutkować wydaniem duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, co powoduje wyłączenie konia z łańcucha pokarmowego.

SUKCES !!!

Z wielką radością dzielimy się informacją ,że ogier rasy małopolskiej LASCAR (po Huzar - od Lotta po Top Gun) hodowli i własności Pana Michała Wolskiego z Gulina (gm.Zakrzew, pow.radomski), a dosiadany przez Jana Mossakowskiego podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w kategorii koni 5-letnich zajął zaszczytne II miejsce i został I Wicemistrzem Polski !

Gratulujemy !!!

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012

z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt”). Zmiany wprowadzone do programów hodowli będą obowiązywały od 1 kwietnia br. Zaktualizowane programy są dostępne na stronie PZHK w zakładce Programy hodowli.


W chwili obecnej, na obszarze 8 powiatów obsługiwanych przez biuro Oddziału zamieszkuje ponad 500 hodowców - członków WZHK, którzy posiadają blisko 600 klaczy wpisanych do ksiąg koni zarodowych, ponad 150 ogierów uznanych, kryjących na punktach kopulacyjnych, kilka ogierów dzierżawionych ze Stada Ogierów w Łącku, kilkadziesiąt ogierków zabezpieczonych do dalszego odchowu na świadectwach ochronnych, oraz ponad 200 wyselekcjonowanych źrebiąt rocznych i dwuletnich, stanowiących elitarny materiał hodowlany.

Obok hodowli koni zimnokrwistych daje się również zauważyć zwiększone zainteresowanie rasami szlachetnymi o odmiennym typie użytkowym. Odradzający się po latach niebytu sport jeździecki przeżywa prawdziwy renesans popularności. Rekreacja i moda na agroturystykę, które to dziedziny nierozerwalnie wiążą się z sylwetką wpisanego w krajobraz radomskiej wsi konia, stają się także szansą dla podupadających gospodarstw rolnych na poprawę ich kondycji finansowej.

Zarówno sam potencjał hodowlany, jak również wielkie zaangażowanie i oddanie dla sprawy okazywane na każdym kroku przez naszych hodowców, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wiązać ją z "końskim ogonem".


Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl